Psychologia .biz

Moc autoprezentacji

autoprezentacja

Aktywność podejmowana przez jednostkę w celu zwrócenia na siebie uwagi innych i zaprezentowania się im w określony sposób, nazywamy autoprezentacją. Choć początkowo nie uświadamiamy sobie tego, z autoprezentacji korzystamy już od lat najmłodszych. Nie jest ona bowiem aktywnością jednorazową lub sporadyczną, ale zachowaniem, które podejmujemy wielokrotnie w ciągu całego życia.

Po autoprezentację szczególnie chętnie sięgamy wtedy, gdy znajdujemy się wśród osób nam obcych lub w centrum uwagi, ale też wówczas, gdy ktoś może nam pomóc w osiągnięciu celu, lub gdy naszym zdaniem ktoś postrzega nas inaczej, niż byśmy chcieli. Podstawowymi celami autoprezentacji są tym samym: przedstawienie siebie, jako osoby kompetentnej, uzyskanie sympatii i aprobaty innych oraz zaprezentowanie się jako osoba o wysokim statusie, posiadająca władzę.

Osiąganie powyższych celów, umożliwiają odmienne strategie. Aby zaprezentować siebie jako osobę kompetentną, należy wykorzystać strategię promowania siebie. W tym celu, można na przykład mówić o swoich osiągnięciach, wziąć udział w dyskusji na dobrze znany temat lub eksponować zaświadczenia i dyplomy świadczące o zdobytych umiejętnościach i kwalifikacjach. Chcąc pozyskać sympatię innych, można prawić im komplementy - strategia ingracjacji, zgadzać się z nimi w zasadniczych kwestiach, w zależności od sytuacji, eksponować własną atrakcyjność fizyczną lub być skromnym. By sprawić wrażenie osoby bogatej i posiadającej władzę, można natomiast eksponować dobra świadczące o luksusie. Również dobrze, można zastosować też strategię "pławienia się w cudzej chwale", czyli udowodnić zażyłość z osobami znaczącymi i ważnymi.

W autoprezentacji bardzo istotna jest również mowa ciała. Przymilając się do kogoś należy się uśmiechać i w odpowiedni sposób patrzeć danej osobie w oczy. Z kolei chcąc wypromować swoją osobę, trzeba przyjąć postawę, która wyrażać będzie dumę, pewność siebie, ale też szacunek dla partnera i otwartość. Postawa ciała, uśmiech, sposób patrzenia i słuchania innych muszą również odpowiadać statusowi, o którego posiadaniu pragniemy przekonać innych.

Interakcje międzyludzkie, zwłaszcza między osobami, które znają się słabo lub właściwie wcale, to tak naprawdę gra pozorów. Większość z nas, przy pierwszym kontakcie stara się pokazać z jak najlepszej strony i ukryć możliwie najgłębiej swe niedoskonałości. Choć jest to całkiem naturalne i logiczne, warto pamiętać, iż bardzo często, zwłaszcza na początku znajomości, widzimy właściwie tylko to, co inni zechcą nam pokazać.

Psychologia : Strona główna