Psychologia .biz

Jak rozpoznać zespół Aspergera?

syndrom aspergera Skuteczne leczenie dzieci z autyzmem jest w dużej mierze uzależnione od wczesnego rozpoznania choroby i podjęcia kroków zaradczych, które będą adekwatne do stanu, w jakim znajduje się dziecko. Nie da się więc zaprzeczyć temu, że bardzo duża odpowiedzialność spoczywa nie tylko na lekarzu, ale również na osobach najbliższych małemu pacjentowi, to one bowiem powinny uważnie obserwować malucha, a następnie, na podstawie wspomnianych obserwacji, wyciągać wnioski dotyczące stanu jego zdrowia. Warto wiedzieć zatem, jak rozpoznać zespół Aspergera i jakie kroki podjąć wówczas, gdy lekarz potwierdzi diagnozę postawioną przez opiekunów dziecka.

Jednym z pierwszych sygnałów, które mogą świadczyć o zespole Aspergera jest obecność u dziecka nietypowych zainteresowań. To jednak nie one powinny alarmować rodziców, sygnałem świadczącym o tym, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego jest bowiem przede wszystkim sposób, w jaki maluch podchodzi do swoich pasji. Jego zaangażowanie w to, aby zdobywać wiedzę jest niemal obsesyjne, a choć wspomniane zainteresowania mogą się zmieniać, dziecko oddaje się im bez reszty, nie przywiązując zbyt dużej wagi do tego, co dzieje się wokół niego.

Posiadanie nietypowej pasji, której można oddać się bez reszty nie jest jednak jedyną cechą charakterystyczną dla chorego z zespołem Aspergera. Znacznie bardziej kłopotliwe okazują się duże trudności w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem. Dzieci zmagające się z tym problemem nie godzą się z zasadami funkcjonowania w społeczeństwie i wcale nie zamierzają dostosowywać się do nich choćby dla „świętego spokoju”. Co więcej, nieakceptowane przez rówieśników nie dokonują korekty swoich zachowań, w kontaktach z innymi bywają więc irytujące i bardzo trudne. Ich zachowanie często określane jest jako niegrzeczne lub grubiańskie, a ponieważ otoczenie niechętnie akceptuje odmienności, dzieci z zespołem Aspergera często muszą liczyć się z agresją (słowną i fizyczną) ze strony rówieśników.

Cechą osób z zespołem Aspergera jest również brak zgody na zmiany. Pacjenci często posiadają szereg rytuałów, a ich kolejne dni są do siebie łudząco podobne. Każda zmiana planów może więc wytrącić ich z równowagi na długi czas nierzadko skłaniając do zachowań agresywnych. Oczywiście objawy charakterystyczne dla zespołu Aspergera mogą występować w różnym nasileniu, zdarza się przy tym i tak, że niektóre nie pojawiają się wcale. Ostateczną diagnozę stawia więc nie rodzic, ale lekarz.

Zobacz też: http://artelis.pl/artykuly/42493/zespol-aspergera

Psychologia : Strona główna