Psychologia .biz

Zdrada - za i przeciw

zdrada

Problematyka wierności i zdrady była i wciąż jest przedmiotem rozważań wielu badaczy. Ludzie niejednokrotnie zastanawiali się, co zrobić, by ich partner był wierny, a także by oni sami nie czuli potrzeby poszukiwania uniesień poza związkiem.

Tymi zagadnieniami zajęli się między innymi psychologowie rozwojowi. Wnioski, do których doszli, nie są jednak zbyt optymistyczne, zwłaszcza dla osób ceniących sobie monogamię. Według nich, Homo sapiens, choć często robi to nieświadomie, troszczy się przede wszystkim o przetrwanie swojego gatunku. W tym celu szuka młodych, zdolnych do reprodukcji samic. One z kolei poszukują partnera, który stworzy odpowiednie warunki do wychowania potomstwa oraz zapewni im bezpieczeństwo.

Według Michaela Wiedermana od 20% do 50% ludzi pozostających w związkach dopuszcza się zdrady. Część z tych zdrad określa się specjalnym terminem "seksualnego kłusownictwa". Zjawisko to polega na znajdowaniu partnera, który pozostaje na stałe w romantycznym związku. Okazuje się, iż zachowania tego rodzaju, bardzo często nie do końca są uświadamiane. Według psychologów ewolucyjnych, mogą być one wynikiem podświadomych popędów, które wykształciły się w człowieku w toku ewolucji. Wśród seksualnych kłusowników są zarówno osoby, które szukają partnerów do przelotnych, jak i do stałych związków. Z badań wynika, iż około 40% mężczyzn i 30% kobiet, przyczyniło się do rozbicia innego związku, by następnie przeżyć z tak zdobytym partnerem krótkotrwały romans lub dłuższą relację.

Badacze wyodrębnili ponadto cechy charakterystyczne dla osób, które częściej niż inne zajmują się seksualnym kłusownictwem. Okazuje się, iż na erotyczne pokusy znacznie częściej odpowiadają osoby ekstrawertywne i otwarte na nowe doświadczenia.

Większą skłonność do seksualnego kłusownictwa wykazują ponadto mężczyźni. Według ewolucjonistów wynika to głównie stąd, iż podstawowym ich celem jest rozpowszechnianie materiału genetycznego. Oprócz tego, znacznie wyżej niż kobiety, cenią oni władzę, hedonizm, kierowanie sobą i rywalizację. Ponadto, w większości kultur kobietom wciąż odmawia się prawa do seksualnego kłusownictwa. Kobiety, które mimo wszystko podejmują takie zachowania oceniane są zazwyczaj bardzo surowo, przede wszystkim przez inne kobiety.

Psychologia : Strona główna